Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví po 1.1.2021

8. 9. 2021
Vážení čtenáři, milí klienti, družstevníci, do 31. prosince 2020 měli členové bytových družstev (družstevníci), na jejichž výstavbu byla poskytována finanční, úvěrová či jiná pomoc podle zvláštních předpisů, a družstev vzniklých do 31. 12. 1991, zákonný nárok na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví. To však již od 1. ledna 2021 neplatí!

Podmínkou k tomu, aby členové získali družstevní byt do vlastnictví osobního, bylo, že museli splnit včas veškeré své závazky vůči družstvu, zejména splatit příslušnou část nesplacených úvěrů, případné nedoplatky nájemného a jiné vzájemné vypořádání, a posléze své bytové družstvo vyzvat k převodu.

Původně byly tyto převody možné do konce roku 1995. Lhůta se však postupně prodlužovala až do 31. 12. 2020.

V současnosti už nemá bytové družstvo povinnost smlouvu o převodu do osobního vlastnictví uzavřít. Avšak možnost převodu nezaniká.

Pro zajištění převodu bytu do osobního vlastnictví po 1. 1. 2021 uzavřela řada bytových družstev se svými členy smlouvu o budoucím převodu do vlastnictví. Pokud tomu tak je, nic nebrání převod uskutečnit.

Smlouva o budoucím převodu má tříletou promlčecí lhůtu, event. má smluvně dohodnutou lhůtu, kterou by měl člen sledovat, aby byla ze strany bytového družstva dodržena.

Bytová družstva mohou rovněž i nadále převádět jednotky do vlastnictví podle ustanovení zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.

Toto rozhodnutí však je už plně v kompetenci příslušného bytového družstva a nezakládá družstvu povinnost, nýbrž mu poskytuje možnost tak učinit. Stačí, když si družstvo dá tuto možnost do stanov, nebo o tom rozhodne členská schůze. Je to však fakultativním (dobrovolným) závazkem družstva, nikoli jeho zákonnou povinností.

Odborné zdroje:


Mgr. Petr Jezdinský


Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč