Nový stavební zákon automaticky zruší stavební uzávěry starší 15 let.

6. 8. 2021
Vážení čtenáři, milí klienti, nový stavební zákon zruší den po zveřejnění ve Sbírce zákonů všechny stavební uzávěry, řekl ČTK náměstek pražského primátora Doc. Ing. arch. Petr Petr Hlaváček (TOP 09). Vlastníci pozemků by tak bez ohledu na město mohli zažádat o územní rozhodnutí pro stavby, pokud jejich záměr neodporuje územnímu plánu. Stavební uzávěry vyhlášené podle nyní již předminulé verze stavebního zákona před rokem 2007 měly chránit území před zastavěním, než se dojde ke shodě o způsobu využití.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v reakci na kritiku pražského magistrátu uvedla, že zákon zruší pouze uzávěry starší 15 let. Uzávěra nemá být podle ministryně trvalým řešením. S právní úpravou podle ní souhlasila i Legislativní rada vlády, poněvadž stavební uzávěry znamenají výrazné omezení vlastnictví. S názorem Dostálové souhlasí i Asociace developerů. Podle Asociace developerů norma ukončí jen nevyřešené stavební uzávěry starší 15 let. „Což je v pořádku – protože stavební uzávěra má být nástrojem výjimečným a časově omezeným,“ sdělil ČTK generální sekretář asociace Zdeněk Soudný. Znění zákona má řadu kritiků včetně např. Svazu měst a obcí ČR.

Zákon nabude účinnosti v polovině roku 2023, některé změny začnou platit již od 1. ledna příštího roku. Několik paragrafů zákona má ale účinnost již druhý den po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Patří mezi ně i ustanovení o stavebních uzávěrách vydaných podle starší stavební legislativy. Tyto uzávěry platí již více než 13 let. „Tak dlouhé omezení vlastnictví je nepřípustné. Proto tyto staré stavební uzávěry pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto ustanovení,“ konstatuje důvodová zpráva k návrhu zákona.

Vláda v novém stavebním zákoně rozhodla, že uzávěry podle zákona z roku 1976 skončí den poté, co nový stavební zákon vyjde ve sbírce. Zmíněný stavební zákon ze 70. let přestal platit ke konci roku 2006. Stavební uzávěry vyhlášené podle dosavadního zákona z roku 2006 prověří příslušný úřad územního plánování nebo Nejvyšší stavební úřad, a to do dvou let od nabytí účinnosti nového zákona. Jestliže tak neučiní, pozbydou platnosti. Rušení uzávěr může podle magistrátu ohrozit budoucí rozvoj tzv. brownfieldů nebo velké dopravní stavby. „Praha potřebuje otevřít své brownfieldy, třeba Bubny jsou blokovány desítky let, ale musí se tak stát po dohodě, pod společenskou kontrolou. Je na tom vidět, jak stát ignoruje problémy měst. S mizernými plánovacími pravomocemi jsme se po letech konečně dobrali k dohodě v území a nyní těsně před finišem přijde takový zářez,“ uvedl Hlaváček. Stavební uzávěra je v hlavním městě vyhlášena asi na dvacítce míst, mj. na území Bubny-Zátory v Praze 7, na ploše bývalého nákladového nádraží Žižkov, u letiště v Ruzyni nebo na pozemcích v Letňanech, kde vláda prosazuje vznik vládní čtvrti. Uzávěry jsou taktéž na území v trasách významných dopravních komunikací. Kvůli zrušení uzávěr budou moci vlastníci požádat o územní rozhodnutí. Klíčový problém je ale podle Hlaváčka v tom, že město ztratí vliv na rozvoj území, neboť bude pouze účastníkem řízení, kdy nemá právní sílu, aby své požadavky prosadilo. Vniveč tak můžou přijít všechny územní studie, které byly městem vypracovány, např. na území Buben-Zátorů. Stavební uzávěry může město vyhlásit znovu, ale musí k tomu být zákonný důvod. Navíc může jejich vyhlášení v některých případech trvat jeden až dva roky.


Mgr. Petr Jezdinský (s využitím ČTK a dalších zdrojů)


Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč