Spotřebitelé se pravděpodobně dočkají lepší ochrany na energetickém trhu.

7. 8. 2021
Vážení klienti, spotřebitelé zřejmě budou lépe chráněni na trhu s energiemi. Změny přinese vládní novela energetického zákona, kterou schválila s některými úpravami Sněmovna hlasy 147 ze 151 přítomných členů. Předloha namířená proti tzv. energošmejdům v tomto ohledu zavádí zejména registr zprostředkovatelů nabídek energií. Nyní poputuje k posouzení do Senátu.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka do legislativní novely neprosadil zákonné zakotvení akumulace energie. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) už dříve vyjádřil obavu z toho, aby pod vlivem dobrých myšlenek nenastal bateriový boom, který by se mohl vymknout kontrole ve smyslu podpory.

Vládní novela zavádí zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) jako nový druh podnikání. Registr zprostředkovatelů povede rovněž regulační úřad. Dosud platí, že dodavatelé energie musí mít pro svou činnost licenci a podléhají dozoru ERÚ, zprostředkovatelům ale stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda, ale dohled mají pouze obecný. Oprávnění bude ERÚ vydávat na pět let. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR uvedl, že schválení novely jednoznačně vítá, ale současně upozorňuje na nutnost navýšení rozpočtu a posílení lidských i technických kapacit ERÚ. 

Nemůžeme dát Energetickému regulačnímu úřadu nové pravomoci a povinnosti a současně mu nezvýšit rozpočet, aby je mohl efektivně naplňovat. Energošmejdi musí jednoznačně nabýt dojmu, že si na ně stát došlápne, pokud se znovu pokusí okrádat spotřebitele. Jestliže se budou dál cítit beztrestně, nic se nezmění a z novely zůstane jen cár popsaného papíru,“ prohlásil prezident svazu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Spotřebitel bude mít podle vládní předlohy možnost v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Stejné právo bude mít i při uzavření smlouvy prostřednictvím zprostředkovatele. Smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu určitou s dobou dodávky přesahující 36 měsíců se po uplynutí této doby bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou.

Sněmovna některá opatření ještě zpřísnila. Zprostředkovatel bude muset provozovat svou činnost poctivě a s odbornou péčí. Bude muset taktéž zohledňovat při své činnosti účinně práva a oprávněné zájmy spotřebitele a dávat jim přednost před zájmy vlastními, zejména včas respektovat projevenou vůli spotřebitele a bez zbytečného odkladu jej pravdivě informovat o všech podstatných skutečnostech včetně hrozící škody. Obce budou moci zakázat svým nařízením podomní prodej energií. Hospodářský výbor prosadil úpravu, podle které by se na určité druhy plynu nevztahovala bezpečnostní pásma. Od roku 2027 by měla všude zavedena dálková měřidla energií. Poslanci Jiří Kohoutek (SPD) a Petr Pávek (STAN) neuspěli s úpravami trhu s propanbutanovými lahvemi.


Mgr. Petr Jezdinský (s využitím ČTK)

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč