Po odtahu kvůli blokovému čištění lze vrátit na místo i automobil bez STK.

7. 5. 2023
Vážení klienti, milí čtenáři, vzhledem ke skutečnosti, že na www.exdrazby.cz provádíme pro územně-samosprávné celky (obce, města) i tzv. dražby autovraků či nepojízdných vozidel, nemohli jsme přehlédnout nejnovější judikát Nejvyššího správního soudu v Brně, který se týká odtahu nepojízdného auta při čištění vozovky.

Spor začal odtahem provedeným v říjnu 2019. Když Technická správa města Louny auto nechtěla vrátit na místo, obrátil se muž na Krajský soud v Ústí nad Labem se žalobou proti nezákonnému zásahu. Krajský soud nejprve žalobu odmítl jako opožděnou, jeho usnesení ale tehdy poprvé zrušil NSS. Napodruhé krajský soud žalobu zamítl s odůvodněním, že řidič v žalobě označil Městský úřad Louny místo města Louny. I druhé rozhodnutí zrušil NSS. Napotřetí už se krajský soud žalobou věcně zabýval, ale postup města označil za správný. Nakonec zrušil NSS i třetí verdikt krajského soudu, který teď proto musí rozhodnout znovu, už počtvrté. Bude při tom vázaný právním názorem nejvyšší instance.

Pakliže radnice nechá kvůli blokovému čištění odtáhnout nepojízdné auto, může ho vrátit zpět na místo, i když momentálně nemá platnou technickou prohlídku ani registrační značky. Toto zjištění vyplývá z nového rozsudku Nejvyššího správního soudu (dále i jako „NSS“), který se po několika letech sporů zastal řidiče z Loun. Jeho auto značky BMW, poškozené předešlým požárem v motorovém prostoru, odvezla odtahová služba kvůli blokovému čištění na odstavné parkoviště. A tam taky zůstalo. Aktuální verdikt NSS je dostupný na úřední desce.

Podle NSS je možné vrátit vozidlo na původní místo odtahu či na místo v bezprostředním okolí i přesto, že nemá platné technické osvědčení. Poté záleží na aktivitě vlastníka pozemní komunikace, který má zákonné prostředky k tomu, aby provozovatele vozidla donutil vozidlo odstranit nebo s ním podstoupit technickou prohlídku,“ píše se v soudním rozhodnutí. Podle Nejvyššího správního soudu není sporu o tom, že Technická správa města Louny měla právo auto odtáhnout, pokud ho před blokovým čištěním neodstranil vlastník, který údajně o čištění nevěděl, protože se kvůli zdraví zrovna nevzdaloval od domu a dopravní značky byly poměrně daleko. Právní předpis ale stanovuje povinnost vozidlo vrátit na místo, a to i když řidič nechce ihned uhradit poplatek za odtah a za parkování na odstavném parkovišti. Nelze uplatňovat jakési „zadržovací právo“, zdůraznil NSS a poukázal na nepoměr mezi hodnotou vozidla a náklady na odtah. „Technická správa tak měla povinnost vydat stěžovateli vozidlo i bez zaplacení nákladů za odtah na místě. Stěžovatel by měl následně povinnost uhradit dlužnou částku. V případě, že by tak neučinil, mohla by na něm být tato částka vymáhána v samostatném civilním řízení,“ napsal a uzavřel Nejvyšší správní soud. 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím NSS a ČTK)

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč