Vládní novela stavebního zákona zachová všechny stavební úřady.

2. 11. 2022
Vážení klienti, milí čtenáři vláda schválila legislativní novelu stavebního zákona. Předloha Ministerstva pro místní rozvoj (dále i jako „MMR“) zejména ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízené soustavy a prozatím zachovává všechny stavební úřady v obcích. Zmíněnou novelu teď musí projednat Poslanecká sněmovna, Senát a kontrahovat prezident republiky. Vedle toho vláda schválila i návrh zákona o jednotném enviromentálním stanovisku (dále i jako „JES“), které by mělo před stavebním řízením sloučit povolení všech úřadů odpovědných za životní prostředí.

„Odmítali jsme vznik centrálního stavebního úřadu, protože blízkost úřadů k občanům pokládáme za zásadní. Novela přesně toto naplňuje a zabrání kolapsu stavebnictví, ke kterému by došlo, kdyby byla v platnosti přijatá předloha minulou vládou,“ prohlásil premiér Petr Fiala. Doplnil, že zrychlení a zjednodušení stavebního řízení je zásadní věc pro budoucnost země, dobré služby občanům a pro občany jako takové. MMR navrhovalo několik variant pro určení počtu stavebních úřadů, nakonec ale zachová všech stávajících 694 s možností počet snížit. „Zvolili jsme podobný postup jako v případě matrik a rozhodli se jít výkonnostní metodikou. Až si zákon sedne, tak podle počtu úkonů bude stát platit, a pokud někde neprobíhají stavby, tak tam nebude důvod úřad mít, nebo ho obec nebude chtít a třeba dojde ke sloučení,“ sdělil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Ministr Bartoš řekl, že věcná novela povede k zamýšlenému zjednodušení výstavby a zachovává systém „jedno řízení, jedno razítko“. K tomu by měla přispět i digitalizace, vznik Portálu stavebníka. „Věřím, že to dohromady zákon přetaví v užitečný nástroj pro občany,“ doplnil Ivan Bartoš.

Novelu kritizovala odborná veřejnost. Ta vyčítala MMR především to, že neměla možnost se ke změnám vyjádřit. Ministr Bartoš k tomu uvedl, že MMR respektovalo klasický proces schvalování a po celou dobu byl návrh konzultován s profesními organizacemi či městy. Od poloviny roku 2023 začne fungovat Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, např. dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny. Ostatní stavby budou do 30. června 2024 podléhat povolovacímu procesu podle dosavadních předpisů. Digitalizace stavebního řízení by měla být – po půlročním odkladu – spuštěna 1. ledna 2024.

Jednotné enviromentální stanovisko pak podle končící ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové přinese vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky i investory a zrychlí povolovací procesy. Podle návrhu by zájemce o stavební povolení podal jednu žádost na stavebním úřadě nebo orgánu ochrany životního prostředí. Pak poběží lhůta pro vydání stanoviska, které zahrne požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí podle až devíti zákonů. Správním orgánem bude obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve vybraných případech krajský úřad. Součástí JES může být i proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí, pokud bude třeba.

Mgr. Petr Jezdinský (s použitím Advokátního deníku a ČTK)


Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč