Rozpaky nad novým návrhem zákona o veřejných dražbách

3. 6. 2023
Vážení čtenáři, milí klienti, sjednotit a zjednodušit pravidla pro konání veřejných dražeb s ohledem na jejich převažující elektronickou formu má podle autorů návrhu předlohy návrh zákona, který Poslanecká sněmovna poslala do Senátu. Návrh právní normy počítá rovněž se vznikem Centrální evidence veřejných dražeb, což má zjednodušit proces povinného zveřejnění dražebních vyhlášek. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) kvůli tomu navrhl roční odklad účinnosti zákona na rok 2025, resp. od 1. ledna 2025, aby byl mj. čas na zprovoznění evidence.

Ministr Bartoš spolu s poslankyní ANO Zuzanou Ožanovou, zpravodajkou k návrhu zákona o veřejných dražbách doporučil zvýšit o polovinu na 300.000 korun vyvolávací cenu, kterou vláda navrhla pro veřejnou dražbu movitých věcí ve zjednodušeném režimu. Podle poslankyně je důvodem nárůst cen věcí, např. ojetých automobilů, které jsou obvykle draženy na tzv. aukčních portálech. Návrh zákon je v zásadě totožný s předlohou předchozí vlády z roku 2020, kterou Sněmovna v předvolebním složení nestihla schválit. Zákon kvůli tomu podporují i poslanci z opozičních hnutí ANO a SPD. Proti návrhu naopak opakovaně protestovala Komora dražebníků ČR, které vadí plánovaný vznik Centrální evidence veřejných dražeb. Finanční náklady na vytvoření systému mají činit 8,1 milionu korun. Roční náklady na provoz ministerstvo pro místní rozvoj odhaduje na 500.000 korun. Celkové přínosy privátnímu sektoru představují 28 milionů korun ročně.

Komora dražebníků vznik centrální evidence zpochybňuje s tím, že obdobný systém od roku 2000 provozuje Česká pošta. Stávající systém ale podle ministerstva už neodpovídá současným standardům. Nový systém by měl celý proces zautomatizovat a seznam dražebníků propojit se základními centrálními registry. Komoře také vadí možnost ukládat dražebníkům v případě jejich provinění až milionové pokuty, což údajně může vést k vytvoření korupčního prostředí.

Zákon má podle ministerstva odstranit nesoulad stávající právní úpravy veřejné dražby s občanským zákoníkem a sjednotit pravidla pro konání dražeb. S dražebním zákonem souvisí i změna živnostenského zákona. Veřejné dražby na návrh vlastníka se mají přesunout podle Bartoše z dosavadního režimu koncese do mírnějšího režimu vázané živnosti pod názvem Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených.

Nucené (nyní nedobrovolné) dražby i nadále zůstanou v nejpřísnějším režimu koncese. Vyjma toho bude zrušena současná živnost provádění dobrovolných dražeb u movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, která vzhledem k zmíněnému uvolnění pravidel pozbude praktického smyslu.

Nový návrh zákona o veřejných dražbách prošel dne 2. června 2023 v Poslanecké sněmovně tzv. 3. čtením a směřuje k projednání do Senátu – viz: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=360. Více se návrhu „nové dražební legislativy“ budeme věnovat na webu www.jurisreal.cz

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím vlastních poznatků, MMR a webu České justice)

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč