Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo metodiku ke sdílenému ubytování.

10. 12. 2022
Vážení čtenáři, milí klienti, poskytování krátkodobého ubytování v bytech nebo rodinných domech např. prostřednictvím online platforem typu Airbnb upravuje nová metodika Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“). Ta shrnuje možnosti a povinnosti stavebních úřadů. Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček už dříve upozorňoval, že nabízení krátkodobých pronájmů v rozporu s kolaudačním rozhodnutím ve stavbách určených pro trvalé bydlení je vlastně obcházením stavebního zákona a vlastníci by měli takové byty nechat rekolaudovat. Obdobný postoj mají i představitelé hlavního města Prahy, které se s přemírou krátkodobých pronájmů dlouhodobě potýká. Za užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím přitom vlastníkům hrozí až půlmilionová pokuta.

Rozmach sdíleného ubytování nepříznivě zasáhl především obyvatele centra hlavního města Prahy a dalších velkých měst, kde byty místo dlouhodobých nájemců nebo vlastníků obývají turisté přicházející jen na několik dní. Využívání prostor určených pro trvalé bydlení jako „hotelových pokojů“ je přitom problematické nejen pro sousedy, nýbrž také z pohledu předpisů: „Na ubytovací služby se např. vztahují přísnější pravidla v oblasti požární ochrany. Z hlediska živnostenského zákona se zase mohou vlastníci dopouštět nedovoleného podnikání, pokud za sdílené bydlení skrývají soustavnou komerční činnost. A problém je tady i z pohledu stavebního zákona, protože využívat místa určená k trvalému bydlení na krátkodobé pronájmy hotelového typu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím dané stavby, je nezákonné,“ upozornil ombudsman Stanislav Křeček.

Ve svém šetření se zaměřil právě na oblast stavebních předpisů. Zajímal ho postup MMR a jeho metodické vedení stavebních úřadů. Aktuální vydání metodiky vítá jako krok k nastavení jasných pravidel pro dosud živelně se vyvíjející oblast sdíleného ubytování. „Jsem rád, že Ministerstvo pro místní rozvoj podrobně a prakticky popsalo, jak mají stavební úřady postupovat,“ dodal ombudsman. S podezřením, že je byt nebo dům používaný v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, se může na stavební úřad obrátit typicky např. živnostenský úřad, a to ve chvíli, kdy zjistí, že je nemovitost předmětem podnikání. Ozvat se ale mohou též sousedé, kteří zaznamenají častější pravidelnou výměnu lidí v bytě či domě. Vyjma ověření příslušné projektové a další dokumentace pak může stavební úřad podle metodiky přistoupit i ke kontrolní prohlídce a přizvat na ni např. rovněž orgán požární ochrany nebo právě živnostenský úřad. Pokud zjistí, že je stavba využívaná nepovoleným způsobem a vlastník stavby v něm bude i přes výzvu pokračovat, může stavební úřad užívání stavby zakázat. Řešením je, pokud vlastník požádá o změnu v užívání stavby, tzv. rekolaudaci.

Pražská radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová, která se problematice poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v nemovitostech určených k trvalému bydlení od počátku svého mandátu věnuje, k tomu dodává: „Vydaná metodika MMR pro stavební úřady a její uplatňování může pomoci účinně zabránit tomu, aby se velké množství bytů, zejména v centru Prahy, změnilo v hotelové apartmány, což má negativní dopad na ceny bydlení, a navíc způsobuje vylidňování centra hlavního města a obtěžuje stávající obyvatele, kteří trvale v domech bydlí“.


Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Kanceláře veřejného ochránce práv, MMR, Hasičského záchranného sboru a Advokátního deníku)

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč