Zeměměřický úřad bude pravděpodobně poskytovat státní mapy bezplatně jako otevřená data.

2. 2. 2023
Vážení klienti, milí čtenáři, Zeměměřičský úřad, který spravuje státní mapy a databázové údaje, zřejmě bude tyto informace poskytovat bezplatně jako otevřená data. Omezený přístup k nim bude pouze kvůli ochraně kritické infrastruktury podle krizového zákona. Změnu přinese vládní novela zeměměřičského zákona, kterou posvětila Sněmovna.

Vládní novela předpokládá, že nově budou poskytovat geografická data úřadu všechny orgány veřejné moci a naopak k nim budou mít všechny tyto instituce přístup zdarma. „Cílem je vytvořit předpoklady pro další rozvoj geograficky orientovaných informačních systémů veřejné správy,“ uvádí zdůvodnění. Předloha, kterou dostanou k posouzení senátoři, uzákoní rovněž vytvoření profesní České komory zeměměřičů. Komora má udělovat autorizace pro ověřování stavebních plánů nebo státních map.

Zeměměřičská komora má podle schváleného pozměňovacího návrhu zemědělského výboru udělovat autorizaci pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu katastru nemovitostí, zejména geometrického plánu nebo dokumentace o vytyčení hranice pozemku, činností využívaných ve výstavbě a pro státní mapy. Udělovat bude oprávnění „autorizovaný zeměměřický inženýr“. Autorizaci získají podle návrhu zeměměřiči nejméně s pětiletou praxí po složení zkoušky, komora by je zapsala do rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů. Komoru se sídlem v Praze povede podle předlohy představenstvo volené jejím sněmem, bude mít dozorčí a autorizační radu. Za disciplinární provinění by mohla komora uložit mj. pokutu do výše 50.000 korun nebo odebrat autorizaci. Ustavení komory iniciovala Asociace podnikatelů v geomatice s podporou České komory architektů, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) či Správy železnic (SŽ). Vznik nové profesní organizace podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj.


Mgr. Petr Jezdinský (za použití Asociace podnikatelů v geomatice, Archiwebu a ČTK)

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč