Velmi zajímavé dějiny předpisů stavebního práva sahají až do roku 1886.

2. 9. 2020
Vážení klienti a příznivci stavebního práva, už více než 134 let platí na našem území různé stavební předpisy. Bohužel jejich současná podoba výrazně brání rozvoji nejen bydlení, nýbrž i dopravní infrastruktury a celkové kvality života v České republice. Jako developeři si toto plně uvědomujeme.

První stavební řád byl na našem území přijat 10. dubna 1886 a platil pouze pro hlavní město Prahu. Později se rozšířil i na Plzeň a České Budějovice. Pro ostatní obce byl přijat stavební zákon v roce 1889.

Tehdejší regule byly výrazně jednodušší než dnes. Postupně se však rozvíjely a zahrnovaly stále více zásadních okolností. Významný zlom přinesl vznik evidenčních plánů, které umožnily zefektivnit proces plánování nových staveb.

V období tzv. první československé republiky neexistovalo jednotné stavební právo, poněvadž bylo 5 stavebních řádů pro Čechy, Moravu a Slezsko. Z tohoto důvodu vznikl návrh na vytvoření celostátního stavebního úřadu, který měl sjednotit stavební standardy na celém území. Nicméně tento návrh nebyl realizován, neboť přišla okupace. 

V období Protektorátu Čechy a Morava proběhla novela stavebních řádů a byly položeny počátky územního plánování na úrovni tehdejšího poznání.

V roce 1946 byl přijat zákon o stavební obnově, který měl za cíl rychle renovovat poškozené stavby. Klíčový byl však až zákon z roku 1949, který se zaměřoval na územní plánování a výstavbu obcí. Tímto zákonem byl zaveden pojem územní plánování, což umožnilo rozdělit území na různé typy dle jeho využití.

V roce 1949 tak bylo sjednoceno stavební právo pro území celé republiky prostřednictvím zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí. Ve druhé polovině 50. let pak došlo k rozdělení územního plánování a stavebního řádu. Územní plánování bylo řešeno v zákoně č. 84/1958 Sb., o územním plánování a prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu č. 153/1959 Ú. l., o územním plánování. Tyto právní předpisy posuzovaly přípustnost staveb podle institutu územního rozhodování. Stavební řád byl řešen v zákonu č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu a v jeho prováděcí vyhlášce č. 144/1959 Ú. l., kterou se provádí zákon o stavebním řádu.

Další zásadní úprava stavebních předpisů vznikla v roce 1976. Takzvaná „Padesátka“, jak se zákonu přezdívalo, spojila úpravu územního plánování se stavebním řádem. Tento zákon byl mnohokrát novelizován a platil i po roce 1989. Nahradil ho až stavební zákon z roku 2006, který je účinný dodnes.

Odborné zdroje:

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím výše uvedených pramenů)


Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč