Do návrhu nového stavebního zákona by se mohl vrátit model čisté státní správy.

11. 1. 2021
Vážení a milí čtenáři, do návrhu nového stavebního zákona by se mohl vrátit původně zamýšlený model čisté státní stavební správy. Předpokládá to pozměňovací návrh skupiny poslanců, o kterém diskutoval sněmovní hospodářský výbor s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO). Tento model původně v legislativní předloze byl a měl znamenat, že všechny stavební úřady budou spadat pod stát. Vláda od něj ale ustoupila a její návrh tak obsahuje možnost fungování stavebních úřadů při obcích a státních úřadů.

Návrh zákona, jak ho loni vláda předložila poslancům, počítá se zřízením nové soustavy úřadů státní stavební správy. Na jejím vrcholu bude Nejvyšší stavební úřad. Podřízeny mu budou krajské stavební úřady a Specializovaný stavební úřad.

Specializovaný úřad bude povolovat strategické stavby celostátního významu. Tento vládou předložený tzv. hybridní model současně předpokládá, že o stavbách běžné občanské vybavenosti, jako jsou např. rodinné domy nebo garáže, by i nadále rozhodovaly stavební úřady na obcích.

„Hybridní model vychází vstříc úředníkům, nikoli občanům. Naším cílem je mít co nejjednodušší a nejrychlejší stavební řízení na všech úrovních, od občanů až po velké projekty. Toho lze dosáhnout jedině jednotně řízeným transparentním postupem,“ konstatoval ČTK zpravodaj ke stavebnímu zákonu Martin Kolovratník (ANO).

Proto chce spolu s kolegy z dalších stran předložit uvedený pozměňovací návrh. Spolu s ním za tím stojí např. Petr Dolínek (ČSSD), Leo Luzar (KSČM) nebo Radim Fiala (SPD). Stavební úřady by pak fungovaly po vzoru třeba finančních úřadů nebo katastrálního úřadu.

Ministryně Dostálová poslancům sdělila, že její ministerstvo na poslaneckém návrhu pracovalo. Podle něj by stál v čele Nejvyšší stavební úřad jako ústřední správní úřad s celostátní působností, nepodřízený žádnému ministerstvu, který by zajišťoval vyjma rozhodovací praxe také personální ekonomický majetkový provoz státní stavební správy a elektronizaci stavební agendy. Kromě něj by soustavu tvořil specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady.

Krajské stavební úřady by mohly zřizovat územní pracoviště. Znamená to, že by stavební úřady zůstaly tam, kde jsou v současné době, a byla by to územní pracoviště krajského stavebního úřadu, popsala ministryně. Úředníci by si tak podle ní mohli vzájemně pomáhat na těch úřadech, kde by se sešlo víc záměrů.

Svůj pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu avizovala už v prosinci i skupina opozičních poslanců. Chtějí např. posílit digitalizaci stavebního povolení i roli samospráv.

Vláda si od novely, kterou poslanci projednali na počátku listopadu a kterou teď posuzují sněmovní výbory, slibuje především zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Návrh zákona se ale dočkal kritiky např. od Hospodářské komory ČR, velkých měst nebo části opozice. Hlavními principy zákona jsou podle zdůvodnění jedno řízení před jedním stavebním úřadem a začlenění dotčených orgánů do stavebních úřadů, takže stavebník nebude sám shánět potřebná vyjádření. Zákon zavádí i pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad již nebude vracet věc zpět k novému projednání.


Mgr. Petr Jezdinský (s využitím ČTK)

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč