Metropole přitvrzuje v boji proti vizuálnímu smogu, resp. reklamám.

8. 9. 2020
Vážení čtenáři, management hl. m. Prahy projednává rozšíření nařízení, kterým jsou zakázány plakáty, plachty a další reklamní nosiče v Pražské památkové rezervaci, na velkou část hlavního města. V rámci připomínkového řízení vyvěsil magistrát na web návrh nařízení, podle něhož by se zákaz ve dvou pásmech, odstupňovaných podle přísnosti, rozšířil na jihu až do Krče, na severu do Troji, na východě do Malešic a na západě do Motola. Důvodem je boj s tzv. vizuálním smogem. Reklamu na území hlavního města regulují rovněž Pražské stavební předpisy, ty však omezují pouze nosiče spadající pod stavební zákon.

V současnosti platí omezení v památkové rezervaci a v části Prahy 2. Zákaz se týká např. plachet, plakátů, bannerů či reklamních stojanů, ale i zvukové reklamy, reklamy na dopravních prostředcích, rozdávání letáků nebo reklamních převleků. Neplatí pro označení provozoven, pro reklamní zařízení a stavby definované stavebním zákonem ani pro reklamu, která je umístěna na základě smlouvy uzavřené s hlavním městem či jiného zmocnění. Nově by se měl – v Pražské památkové rezervaci – zákaz týkat i reklamních stojanů. Rozšíření regulace na další území by mělo nastat ve dvou pásmech – první by se týkalo památkových zón přiléhajících k rezervaci, do druhého by byla zahrnuta katastrální území, ve kterých se nachází více než 30% památkově chráněných území. V aplikační praxi by se tak nějaké omezení týkalo velké části metropole sahající od Prahy 1 po Prahu 10.
 
V prvním nově stanoveném pásu by podle návrhu měla být ze zákazu vyňata reklama šířená zvukem či obrazem, reklama na dopravních prostředcích, reklamní periodický tisk a reklamní převleky. V pásmu nejdále od centra pak mají být zakázány pouze dodatečné konstrukce na dopravních prostředcích a reklamní plachty. V případě schválení nařízení se zvětší území podléhající regulaci z přibližně devíti km2 na 111, tj. tedy asi na dvanáctinásobek. Podle uveřejněného dokumentu návrh prošel připomínkováním v rámci magistrátu, v případě schválení by mohl vstoupit v platnost od příštího roku.
 
 
Mgr. Petr Jezdinský (s použitím Advokátního deníku a Magistrátu hlavního města Prahy)

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč