Ve stavu nouze přibývá podvodů s hlasováním družstev a SVJ.

9. 11. 2020
Vážení klienti a čtenáři, ve stavu nouze přibývá pokusů o podvod s hlasováním bytových družstev a společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) mimo schůze shromáždění. Na rejstřík společenství vlastníků chodí falšované zápisy. Podvodníci uvádějí, že výbor společenství byl odvolán a do funkce předsedy jmenována jimi účelově založená společnost. U rejstříkového soudu dále tvrdí, že se změnily stanovy SVJ a pro ně byla odhlasována odměna. ČTK to sdělil předseda Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) Jan Vysloužil. Jak informoval, žádný podvod zatím nebyl naštěstí dotažen do konce.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se v současné době schůze nemohou konat za fyzické přítomnosti vlastníků. Na významu tak nabývá varianta rozhodování mimo schůzi, tzv. per rollam, tedy např. e-mailem nebo přes videokonferenci. Zákon z letošního jara, takzvaný lex covid, umožňuje hlasovat per rollam (oběžníkem) i společenstvím, která to nemají ve stanovách.

„Po zjištění, že pokusy o podvod jsou páchány napříč celou Českou republikou v desítkách případů, jsme informovali Vrchní soud v Praze, Českou bankovní asociaci a postižená SVJ podala trestní oznámení. Velká bytová družstva také informují statutární orgány SVJ v jejich správě s upozorněním, aby včas vyzvedávaly doporučené dopisy, případně aby si dobrovolně zřídily datové schránky, prostřednictvím kterých s nimi budou rejstříkové soudy komunikovat,“ uvedl Vysloužil. Podle jeho názoru totiž nelze vyloučit, že podvodníci si ohlídají i schránky SVJ, ze kterých by mohli výzvy k vyzvednutí doporučených dopisů odcizit. „Máme informace, že na základě našeho upozornění jsou informovány jednotlivé rejstříkové soudy a interní opatření přijímají i banky,“ poznamenal Vysloužil.

Jak dále řekl, na listinách byly podpisy úředně ověřené a vše vypadalo důvěryhodně. Na podvod se přišlo více způsoby. Buď podvodníci nedodali všechny nezbytné dokumenty prokazující řádné doručení pro hlasování per rollam a soud vyzval původní výbor k doplnění dokumentů. Dalším případem je to, že podvodníci dodali všechny dokumenty a pouze nezaplatili poplatek za provedení změn v rejstříku společenství. Soud pak vyzval původní výbor k zaplacení.

V jiných případech bylo vše provedeno a zaplaceno formálně správně a na původní výbor již došla informace o provedení změn v rejstříku a běžela odvolací lhůta. Pokud by v této odvolací lhůtě původní výbor nereagoval, byl by podvod dokonán, uvedl dále Vysloužil. „Domnívám se, že dalším krokem by mohl být pokus o změnu dispozičního práva k účtu SVJ v obchodní bance a vyvedení peněz či pokus o úvěrový podvod,“ doplnil předseda SČMBD. Podle jeho mínění se jedná o poměrně dobře vymyšlený podvod zneužívající současné situace a není náhodou, že jsou napadána velká SVJ, kde je předpoklad, že jejich disponibilní zůstatky na účtech budou vysoké. „Při počtu více než 65.000 SVJ v ČR je to zřejmě pro podvodníky velmi lákavé. Podvody se dějí po celé republice včetně největších měst,“ podotkl Vysloužil.

Jak nová služba Alarm SVJ funguje?

Jedná se o analogickou službu, která už několik let úspěšně funguje pro katastr nemovitostí. Základem je bez časové prodlevy podchytit a upozornit právoplatné statutární zástupce na jakákoliv podání a změny v rámci rejstříkového soudu. Tak budou moci statutární zástupci na případná podvodná podání bezprostředně reagovat. Službu alarm SVJ, jako reakci na současné protizákonné pokusy o převzetí rozhodovacích pravomocí SVJ, v těchto dnech spouští Sdružení českých, moravských a slezských SVJ. Více informací o službě i její objednání najdete přímo na stránce www.alarmsvj.cz. „Alarm SVJ za SVJ a bytová družstva hlídá podvody se statutárními orgány. Nepřetržitě sleduje rejstřík a ihned hlásí každou změnu. Na počátku si od společenství vezmeme nouzový kontakt (e-mail a tel. č.) a na něj mu dámě vědět, pokud se bude cokoliv dít. Pakliže se ukáže, že se dané SVJ stalo obětí podvodu, kontaktuje ho přímo náš právník, který za něj vyřeší veškerá podání (na rejstřík a na Policii České republiky), projde s ním situaci a komunikuje s bankou. Veškeré tyto činnosti se dějí v rámci jediného dne, protože čas v případě těchto podvodů hraje rozhodující roli,“ uzavírá Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu Sdružení českých, moravských a slezských SVJ.


Prameny:

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč