Na webu společnosti JURIS REAL Dražby, a. s. proběhla aukce budovy nádraží v Ústí nad Orlicí.

11. 12. 2021
Vážení klienti, milí čtenáři, na našem webu www.jrdrazby.cz proběhla dne 2. prosince 2021 prostřednictvím renomovaných kolegů z KOVA Group a.s. aukce architektonicky velmi zajímavé budovy vlakového nádraží v Ústí nad Orlicí.

Místem nádraží vede už od roku 1845 železniční trať z Prahy do Olomouce, postavená jako úsek Severní státní dráhy. Stanice vznikla roku 1874 při napojení trati do Letohradu, stavěná společností Rakouská severozápadní dráha. Z prostorových důvodů byla budova umístěna mezi dvě skupiny kolejí a byla přístupná pouze přes úrovňový přejezd.

Klasicistní stavba výpravní budovy z roku 1874 vznikla podle návrhu architekta Rudolfa Freye. Má půdorys písmene H, kamenné římsy a je postavená z režného zdiva. Horní podlaží jsou z méně obvyklého hrázděného zdiva. Stavba je cenná mj. skutečností, že stojí právě uprostřed kolejiště a je průchozí.

Hlavní trať byla elektrizována v roce 1957, odbočka do Letohradu pak v roce 1982. Její budoucnost byla od roku 2008 taktéž předmětem četných medializovaných polemik, neboť podle plánů na přestavbu I. železničního koridoru měla být zbourána. Nicméně staniční budova byla v roce 2010 prohlášena za kulturní památku, a tím byla de iure zachráněna.

Z tohoto důvodu byla vyprojektována nová sklobetonová budova pro odbavení cestujících. V polovině ledna 2012 bylo vydáno stavební povolení na přestavbu ústeckého nádraží (a to včetně estakády směrem na Českou Třebovou a modernizace okolí) v celkové hodnotě zhruba 2 miliard korun a vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Začátkem března 2012 byly zahájeny přípravné práce na koridoru vykácením přes 2 500 stromů a zeleně v okolí nádraží a městské části Mendrik, kde se připravovalo narovnání trati. Ve druhé polovině roku 2012 počítala SŽDC s počátkem prací na stavbě nového ústeckého nádraží a na mostní estakádě. Od roku 2016 je vlastníkem původní výpravní budovy společnost Oustecké nádraží. V roce 2021 nabídli dva ze tří vlastníků budovu státu ke zpětnému odkupu. Právě společnost Oustecké nádraží nabídla budovu nádraží do aukce.

Odborné zdroje:

Mgr. Petr Jezdinský (s ohledem na výše uvedené zdroje)

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč