Dnes vyšel ve Sbírce zákonů tzv. Lex covid justice II.

13. 11. 2020
Vážení čtenáři, ministerstvo spravedlnosti reagovalo na aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 a v říjnu předložilo vládě balíček opatření, která mají zmírnit dopady epidemie koronaviru v kontextu insolvencí a exekucí. Protože opravdu v souvislosti s výkupy exekučních nemovitostí velmi pozorně sledujeme problematiku exekutorského a insolvenčního práva, tak konstatujeme, že schválený právní předpis dnes vyšel ve Sbírce zákonů a taktéž dnes nabyl účinnosti.
 
Považujeme za velmi důležité Vás informovat zejména o těchto změnách: Exekuce movitých i nemovitých věcí budou až na výjimky pozastaveny do konce ledna 2021, uvádí novela zákona, který je druhou právní normou, kterou prezident republiky dne 11. listopadu podepsal. Právnické osoby v přechodných finančních potížích na sebe nebudou muset podat až do konce června příštího roku insolvenční návrh. Povinný souhlas věřitelů s prodloužením ochranného moratoria u insolvenčních návrhů bude zrušen. Návrh má prodloužit období, v němž dlužník dostává vyšší jednorázovou výplatu z jeho obstaveného účtu. Čtyřnásobek životního minima místo obvyklého dvojnásobku se bude vyplácet do konce února 2021 místo konce letošního prosince.
 
Co tedy tzv. lex covid justice II přináší v kostce?
 
1. Obnovení možnosti požádat o mimořádné moratorium do 30. června 2021.

2. Pozastavení mobiliárních exekucí i exekucí prodejem nemovitostí (včetně soudního výkonu rozhodnutí) do 31. ledna 2021.

3. Prodloužení suspenze povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh do 30. června 2021.

4. Prodloužení opatření týkajících se zrušení oddlužení pro neplnění splátkového kalendáře do 30. června 2021. Soud oddlužení nezruší v případě, že dlužník nemůže splácet své dluhy převážně z důvodu protiepidemických opatření.

5. Prodloužení opatření umožňujícího přerušit plnění reorganizačního plánu z důvodu protiepidemických opatření.

6. Prodloužení ochrany prostředků na bankovním účtu povinného v exekuci a při výkonu rozhodnutí z dvojnásobku na čtyřnásobek životního minima až do 28. února 2021.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím webových stránek ministerstva spravedlnosti, ČTK a Advokátního deníku)

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč