Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila nový stavební zákon, který má řadu kritiků.

3. 6. 2021
Vážení čtenáři, Sněmovna schválila návrh nového stavebního zákona, který má výrazně zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Návrh právního předpisu má však řadu kritiků. Poslanci návrh nového kodexu stavebního práva přijali proti původnímu vládnímu návrhu tak, že veškeré stavební úřady přejdou pod stát. Budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad a budou organizovány podobně jako např. finanční úřady. Část opozice tento princip odmítá a tvrdí, že to ochromí stavební řízení. Poslanci při schvalování přijali řadu pozměňovacích návrhů, některé z nich dokonce přes nesouhlasné stanovisko ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO).

Pro nový zákon dnes hlasovalo 92 poslanců, zapotřebí jich bylo 88. Nyní zákon, který má platit od 1. července 2023, dostane k projednání Senát. Je velice pravděpodobné, že ho Sněmovně vrátí.

Nový stavební zákon, jehož základní teze představilo ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) v září 2017, má nahradit dosavadní zákon z roku 2006. Ministerstvo si od něj mj. slibuje, že zajistí dodržování stanovených lhůt. Cílem MMR také je, aby občan díky digitalizaci nemusel na úřad chodit.

Podle schválené podoby vznikne Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady. Krajské stavební úřady pak budou mít jednotlivá územní pracoviště a budou rozhodovat v první instanci. 

Stavebníci se budou odvolávat právě k odvolacímu stavebnímu úřadu, který bude mít na starosti rovněž povolování třeba dálnic nebo letišť. Ministerstvo nakonec variantu čistě státní stavební správy podpořilo. Do zákona se dostala formou komplexního pozměňovacího návrhu ze sněmovního hospodářského výboru.

Zákon by měl rozlišovat stavby drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Jejich seznam bude obsahovat příloha k zákonu. Stavbou bude též výrobek, který bude plnit funkci stavby.

O povolení se bude žádat u všech staveb vyjma jednoduchých. Stavebník bude moci svépomocí stavět stavby drobné a jednoduché, ale pokud sám nebude odborně způsobilý, bude si muset u některých staveb sjednat stavební dozor.

U staveb pro bydlení bude muset zajistit stavbyvedoucího, stejně jako pokud bude odstraňovat stavbu, v níž je azbest. U jednoduchých staveb bude muset stavební úřad rozhodnout do 30 dnů ode dne, kdy zahájil řízení.

Stavebními úřady budou také ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti, a to u záměrů, které souvisí s jejich úkoly. Účastníky řízení budou rovněž obce, na jejichž území se záměr má uskutečnit.

Za mírné zklamání označila zákon Hospodářská komora ČR, přesto podle ní otevírá cestu k efektivnějšímu stavebnímu řízení. „Komora postrádá větší podporu zkrácenému postupu změny územních plánů nebo přijetí opatření proti nečinnosti úřadů, což by povolovací proces mohlo významně urychlit,“ konstatoval prezident komory Vladimír Dlouhý.

Změnu stavebního práva podle něj komora považuje za jeden ze základních předpokladů pro rozhýbání českého národního hospodářství v období po koronaviru, ale také pro modernizaci státní správy založené na principech zrychlení a digitalizace.

Asociace developerů a Sdružení pro zahraniční investice schválení zákona vítají, Česká komora architektů (ČKA) považuje za nepochopitelné vyjmutí dozoru projektanta z vybraných činností ve výstavbě.

Mezinárodní rada památek a sídel (ICOMOS) uvedla, že nový stavební zákon porušuje ochranu kulturního dědictví a mezinárodní smlouvy o ochraně památek.


Mgr. Petr Jezdinský (s využitím ČTK)


Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč