Investoři staveb budou mít povinnost zanášet liniové stavby do digitálních map.

11. 11. 2022
Vážení čtenáři, milí klienti, přehled o všech liniových stavbách, koordinaci mezi investory a konec paralelních staveb. To vše by měla přinést legislativní novela zákona, kterou v současné době připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přinese komplexní databázi liniových záměrů a nové povinnosti pro investory: „Snažíme se, aby investoři, kteří budou stavět, měli povinnost včas zanášet své záměry do digitálně technických map a všichni ostatní mohli v tom samém území koordinovat stavební i developerské práce “, prohlásil ředitel Odboru digitalizace a internetu Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Filipi na Kulatém stolu Ekonomického deníku a České justice pod názvem: “Bílá místa internetu v Česku a jak je dostat z mapy“.

Jen v krátkosti připomeneme, že liniová stavba je stavba, u níž zásadně převládá jeden rozměr, to jest délka na šířkou a výškou. Liniové stavby zahrnují pozemní komunikace vč. tunelů a stavby drah a inženýrských sítí jako např. vodovodních, kanalizačních nebo elektrických přípojek. Tyto liniové stavby (tj. např. pozemní komunikace, dráhy či sítě) nejsou součástí pozemku – tj. tvoří exempci (výjimku) z obecného pravidla, že stavby jsou součástí pozemku.

Základním smyslem digitálních map je získat přehled, kde a kdy se jaká stavba plánuje, aby jednotliví investoři mohli své práce koordinovat a případně sdílet společně i náklady. Občany aby pak neobtěžovaly zbytečné stavby na stejném území.

„Investoři se na základě informací z databáze mohou domluvit a svoje záměry koordinovat. Pro občany to bude znamenat to, že se nebude např. chodník rozkopávat každý rok. Pokud se jednou zasáhne do území, může se toho využít i pro jiné účely, např. pro položení kabelu elektronických komunikací“, vysvětluje Petr Filipi.

Primárním cílem novely je tedy mít komplexní přehled o všech stavbách, aby se do jednoho území nezasahovalo vícekrát. Povinnost investorů zanášet informace do digitálních map bude muset být definována změnou zákona.

V současné době je navrhován liniový zákon, který spadá do gesce Ministerstva dopravy. „Hledali jsme zákony, do kterých to dát, v současnosti je jako nosný zákon navrhován liniový zákon“, potvrzuje Petr Filipi s tím, že se budou muset upravovat i další návaznou legislativu.

Podle jeho názoru panuje na záměru politická shoda. „Předtím, než jsme došli k liniovému zákonu, oslovili jsme spoustu gestorů jednotlivých zákonů i určité politické spektrum, máme tedy za to, že je tam lehká politická vůle a konsensus, aby to prošlo“, věří Filipi. Souhlasí s ním i předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková, která se Kulatého stolu rovněž zúčastnila. Aktuálně komplexní databáze připravovaných liniových staveb neexistuje. Je proto běžné, že na stejném místě dochází k zahájení několika staveb najednou. Znamená to nejen zbytečné finanční náklady pro investory, ale zatěžuje to i běžné občany. „Pokud by se to podařilo, tak v zájmu nás všech se jednak ušetří a jednak stavby půjdou výrazně rychleji“, uzavírá Továrková.

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Ekonomického deníku a webu Česká justice)

Zapojte se do diskusí

Zde máte možnost zapojit se do diskuze či položit provozovateli stánek nějaký dotaz.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč