Dražby

Nedobrovolná dražba

U nedobrovolné dražby skutečně platí, že není dražba jako dražba, neboť celý proces upravuje hned několik právních předpisů. Máme dražby podle zákona o veřejných dražbách, dle exekučního řádu a občanského soudního řádu, dle daňového řádu. Každý tento proces má jisté odlišnosti a specifika, ale obecně lze uvést, že se mnohdy jedná o poslední možností, jak vymoci na dlužníkovi pohledávku.

K nedobrovolné dražbě tedy dochází na základě návrhu věřitele. Mezi navrhovatelem, tedy věřitelem a dražebníkem se uzavírá smlouva o provedení dražby. V této smlouvě je vždy dle zákona specifikován předmět dražby, nejnižší podání, výše odměny pro dražebníka a přílohou musí být rozhodnutí o vykonavatelnosti pohledávky.

Dalším neméně důležitým dokumentem je dražební vyhláška. Ta obsahuje vyvolávací cenu, dražební jistinu, tedy finanční částku, kterou musí uhradit všichni účastníci dražby, místo, datum a čas dražby. V současné době se většinou draží prostřednictvím elektronických dražebních portálů jako je třeba náš www.exdrazby.cz.

Naše společnost v současné době nedobrovolné dražby neorganizuje, nicméně je možné se na nás s takovým požadavkem obrátit, a my vám zprostředkujeme spolupráci s exekutorským úřadem, který s Vámi vše dořeší k Vaší spokojenosti. Nutno podotknout, že taková dražba za součinnosti exekutorského úřadu má své právní výhody.

Potřebujete poradit?

Zavolejte na naši bezplatnou linku nebo nám napište. Naše poradenství je zdarma.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč