Dražby

Dobrovolná dražba

Dobrovolná dražba se řídí zákonem o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. K provozování této činnosti je zapotřebí tzv. koncese, kterou uděluje příslušný živnostenský zákon. Naše společnost, tedy JURIS REAL Dražby, a.s. má tuto koncesi na pořádání již od doku 2011.

Činnost dražebníka je pod neustálým dohledem Ministerstva pro místní rozvoj.

Dobrovolná dražba, jak napovídá název, znamená, že vlastník prodává svůj majetek zcela dobrovolně. Jedná se poslední dobou o velmi oblíbenou cestu k rychlému zpeněžení svého majetku. Nejsou zde realizovány žádné další smlouvy, neboť vlastnictví k předmětu dražby přechází na vydražitele udělením příklepu.

Tuto službu si v současné době oblíbili nejen likvidátoři, insolvenční správci, autobazary, větší či velké firmy a ale i fyzické osoby, které nás osloví s výkupem nemovitosti, neboť se jedná o velmi rychlý a efektivní způsob zpeněžení majetku za maximální možnou cenu. Firmy, likvidátoři, insolvenční správci zase vítají absolutní transparentnost obchodní transakce.

V dobrovolné dražbě můžete prodat cokoliv. Byt, dům, budovu, pozemek, auto, stroje, letadlo, podíly na nemovitostech, prostě vše, na co si vzpomenete.

Postupuje se tak, že navrhovatel (to jste vy) a dražebník (to jsme my) uzavírají písemnou smlouvu, která podle zákona musí specifikovat navrhovatele, dražebníka, dražený předmět, nejnižší podání a výši odměny pro dražebníka.

Základní podmínky pro spolupráci

  • Navrhovatel je vlastníkem předmětu dražby nebo má právo s ním hospodařit.
  • Na předmět dražby není nařízený prodej exekutorem.
  • S vlastníkem předmětu dražby nebylo zahájeno insolvenční řízení.

Potřebujete poradit?

Zavolejte na naši bezplatnou linku nebo nám napište. Naše poradenství je zdarma.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč