Aukce

Rozdíl mezi dražbou a aukcí

Veřejnou dražbu může vykonávat z právního hlediska pouze dražebník, který na to má koncesi schválenou Ministerstvem pro místní rozvoj. K organizování aukce je naproti tomu potřeba jen volná živnost.

Aukce je zcela dobrovolnou záležitostí a vlastník reality si ji volí sám jako alternativní způsob prodeje. Veřejné dražby nemovitostí jsou ve své podstatě vždy vynucené, ať už se jedná o dobrovolnou či nedobrovolnou dražbu s tím, že i v rámci dobrovolné dražby může majetek prodat vlastník, kterým většinou bývá insolvenční správce. Za majitele je totiž považována rovněž osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna, nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit (např. správce konkurzní podstaty).

Dražba a aukce se liší rovněž ve způsobu změny vlastnictví. Jestliže prodáváte nemovitost v aukci, po ukončení licitace je na základě dohody obou stran sepsána smlouva o smlouvě budoucí nebo rovnou kupní smlouva, na základě které dojde ke změně vlastnického práva v katastru nemovitostí. U dražby dojde k převodu vlastnictví okamžikem příklepu licitátora. Cenu je pak nutné uhradit během několika dnů.

Na rozdíl od dražby je aukce flexibilnější. Není svázána pravidly dle zákona o dražbách, nemusí se před konáním aukce skládat finanční jistota a nesepisují se přihlášky do aukce s ověřenými podpisy, jako je tomu u dražeb. Účastník jen pošle závaznou nabídku ke koupi. Kupující mohou rovněž předkládat prodávajícímu další podmínky, za jakých jsou ochotni nemovitost koupit. Samozřejmě za předpokladu, že pořadatel aukce umožní v pravidlech aukce předkládání dalších podmínek.

Vyjma ceny tedy mohou účastníci aukce předkládat prodávajícímu i podmínky týkající se např. termínu zaplacení kupní ceny, termínu vystěhování, požadavky na zanechání či odstranění inventáře atd. Prodávajícímu jsou všechny nabídky předloženy a je na něm, jakou z nich akceptuje. Dokonce může všechny nabídky odmítnout, pokud žádná nesplní jeho očekávání a pravidla aukce to umožní. Stejně tak může upřednostnit i nabídku ke koupi za jinou než nejvyšší cenu. To se může stát například v případě, kdy je pro prodávajícího důležité mít delší dobu na vystěhování a jeden ze zájemců ve své nabídce ke koupi uvede, že je ochoten prodávajícího nechat v nemovitosti bydlet třeba dalšího půl roku.

Potřebujete poradit?

Zavolejte na naši bezplatnou linku nebo nám napište. Naše poradenství je zdarma.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč