Aukce

Postup spolupráce

Předání základních informací

V úvodu naší komunikace po Vás budeme chtít informace týkající se předmětu, který jste se rozhodli prostřednictvím elektronické aukce nabídnout. Ať už se bude jednat o nemovitost, osobní či nákladní motorové vozidlo, obraz nebo výrobní stroj apod., podrobně Vám vysvětlíme princip a celý způsob realizace prodeje formou elektronické aukce.

Uzavření smlouvy o provedení aukce

V této smlouvě je vždy specifikován předmět aukce, nejnižší podání, výše odměny pro organizátora aukce a další nezbytné údaje. Smlouvu obdržíte v první řadě bez vyplněných údajů, abyste měli čas se s ní seznámit a po odsouhlasení jejího znění ji vyplníme a opět zašleme k prostudování. Smlouvu můžete podepsat u nás v sídle, nebo na jedné z našich poboček v ČR. Nabízíme také možnost zaslat nám podepsanou smlouvu poštou.

Co budeme potřebovat?

V souladu se zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je bohužel naší povinností požadovat u nemovitostí nabývací titul, dále pak kopii občanského průkazu, kterou lze případně nahradit přes Czech Pointy České pošty tzv. Zprostředkováním identifikace osoby. V neposlední řadě bude nutné z Vaší strany podepsat formulář týkající se GDPR a AML.

Ocenění a zajištění dokumentace k předmětu aukce

Každý potenciální zájemce, tedy každý účastník aukce, chce znát všechny podstatné informace o předmětu aukce. Ty získáme právě od Vás, tedy od navrhovatele, případně od vlastníka nebo z veřejně dostupných zdrojů, jako je např. katastr nemovitostí. Tyto informace zaneseme do ocenění a objeví se rovněž v inzerátu o elektronické aukci.

Termín elektronické aukce a prohlídek

Termín aukce a prohlídek stanovíme po dohodě s Vámi tak, abychom nijak neomezovali zájem účastníků o danou aukci. Zpravidla realizujeme 2 termíny prohlídek, s Vaším souhlasem se ovšem nebráníme i většímu počtu. Hlavní výhodou spolupráce s námi je, že nikdy nerealizujeme neplánované prohlídky, a tím Vás nepřipravujeme o Váš drahocenný čas.

Samotná realizace elektronické aukce

Aukce proběhne v termínu a čase uvedeném v aukční vyhlášce, a to na aukčním a dražebním portálu www.jrdrazby.cz. Zde probíhá licitace směrem nahoru a příklep získává účastník s nejvyšším podáním. Termín samotné aukce bývá zpravidla 30 dnů od uveřejnění aukční vyhlášky.

Doplacení ceny dosažené v aukci

Lhůta pro uzavření rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní či kupní smlouvy je uvedena v aukční vyhlášce. Zpravidla se jedná o 14 dnů s tím, že do 60 dnů musí být doplacena celá kupní cena.

Následná smluvní dokumentace

V případě movité věci je u elektronické aukce zapotřebí standardní smluvní dokumentace spočívající ve vyhotovení kupní smlouvy (oproti elektronické dražbě, kde dražebník vydává Usnesení o příklepu). V případě nemovitosti je zapotřebí řešit rezervační smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, úschovu finančních prostředků, návrh na vklad, předávací protokol apod. V případě zájmu jsme pro Vás schopni všechny tyto dokumentace zajistit za zvýhodněnou cenu.

Předání informací navrhovateli

V aukci dosažená cena bude navrhovateli bezodkladně formálně oznámena prostřednistvím e-mailu. V co nejkratší době předáme navrhovateli také kontaktní údaje na vítěze aukce, a to formou písemného protokolu se všemi náležitými údaji potřebnými pro uzavření kupní smlouvy mezi navrhovatelem a vítězem aukce, případně pro jiné smluvní dokumentace.

Úspěšná vs. neúspěšná aukce

Při vyhotovování smluvní dokumentace se domluvíme na Vámi požadované minimální ceně za předmět aukce. Tato částka bude zanesena do smlouvy, ale účastníci aukce o ní nebudou vědět. Jedná se o neveřejnou informaci. V případě, že se minimální požadované ceny nedosáhne, nejste vázáni prodejem a pokud nebudete s nižší než Vámi požadovanou cenou souhlasit, aukci vyhodnotíme jako neúspěšnou. Nám v takovém případě nevznikne nárok na žádnou odměnu. Pokud bude aukce úspěšná, tedy bude dosaženo minimální požadované ceny a vyšší, dojde k předání kontaktních údajů mezi navrhovatelem a vítězem aukce.

Potřebujete poradit?

Zavolejte na naši bezplatnou linku nebo nám napište. Naše poradenství je zdarma.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč